Dla klienta indywidualnego

Jako Life Advisor – wspieram klientów indywidualnych w rozwoju
i pozytywnej zmianie. Pracuję w trzech obszarach:

  • Doradztwa zawodowego, w którym pomagam klientowi w diagnozie kompetencji i talentów, zaplanowaniu ścieżki kariery, budowaniu marki osobistej, poszukiwaniu pracy, autoprezentacji;
  • Coachingu, w którym pracuję z klientem nad konkretnym celem, czy kompetencją, którą klient chciałby rozwinąć
  • Counsellingu i terapii krótkoterminowej, podczas której pomagam klientowi w rozwiązaniu aktualnych problemów i pozytywnej zmianie.

Na życzenie klienta pracuję także w oparciu o wartości chrześcijańskie, uwzględniając religijne aspekty we wszystkich obszarach życia.

Planujesz karierę? Zajrzyj:
http://magdalenawolkowicz.wixsite.com/plankariery