Dla klienta biznesowego

Jako Business Advisor – pełni rolę konsultanta i partnera działów HR w rozwoju organizacji i pracowników przez:

  • diagnozowanie problemów i potrzeb
  • budowanie strategii rozwoju;
  • kierowanie projektami (AC/DC, rekrutacja, outplacementy, szkolenia)
  • realizację szkoleń i warsztatów
  • coaching

Pracuję w oparciu o standardy: efektywności biznesowej SEB (Standard of Education in Business), HRD BP (Human Resources Development Business Partnering) oraz certyfikaty: Trener Konsultant w biznesie (House of Skills).